Pracujeme na tom, abyste zde našli

nové, pro Vás uživatele přehlednější webové stránky.

Doufáme, že se Vám budou líbit a že budou plnit Vaše potřeby.
V případě, že budete mít libovolný nápad na zlepšení, můžete nám jej poslat emailem nebo zavolat (kontaktní informace naleznete v sekci kontakty).

Těšíme se na Vaše reakce.Služby

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ
Obsáhlou část činnosti naší firmy tvoří komplexní opravy panelových domů. V uplunulých letech jsme takových zakázek již prováděli mnoho desítek, od jednoduchých, kde se "jen" rekonstruovala fasáda, až po kompletní revitalizace celých panelových domů, což je proces od výměny výtahů přes rekonstrukce bytových jader, výměny oken, dveří, vstupních portálů renovace balkónů a lodžií, nové elektroinstalace, rozvody vody, plynu a kanalizace, úprava fasády včetně zateplení až po opravu střechy.
Jednoduše umíme vše, co potřebuje váš panelák.

DESET důvodů pro revitalizaci Vašeho domu
Podstatné snížení nákladů na energie - vyřešením úniků tepla okny, zdmi, střechou Zlepšení životního prostředí – vyšší estetická a funkční úroveň domu Prodloužení životnosti domu Odstranění ztrát v zastaralých rozvodech vody, špatně funkční otopné soustavě,… Navýšení tržní hodnoty domu a bytů Zvýšení bezpečnosti - zajištění požadavků současných norem Lepší termoregulace - zvýšením účinnosti vytápění a zároveň snížení teploty v domě během horkých letních dnů Vyrovnání teplotních a vlhkostních poměrů - omezení vzniku tvorby plísní a snížení rizika kondenzace Zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům a hluku z vnějšího prostředí Celkové zlepšení technického stavu budovy – výtahy, rozvody (voda, plyn, elektro).

Proč je výhodná komplexní revitalizace domu?
Úspora nákladů za energie se zásadně vyšší jen, vyřešíte-li zároveň úniky tepla okny, zdmi, střechou, odstraníte ztráty v zastaralých rozvodech vody a zvýšíte účinnost vytápění. Neopakování nákladů (jedno lešení, jeden finální úklid, jedno zařízení staveniště, hromadný dovoz materiálu a likvidace suti, …). Efektivnější a také bezproblémovější je rekonstrukce celého domu zastřešená jednou firmou. Jednotlivé práce na sebe navazují a překrývají se. Pokud práce rozdělíte mezi několik firem, budete muset dodávat několikrát dokumentaci, mohou vznikat konflikty mezi jednotlivými dodavateli a celá oprava se může výrazně prodloužit. Dále se také ušetří náklady díky sjednání pouze jediného úvěru či hypotéky, usnadní se papírování a sníží splátky. Několikanásobné zhodnocení domu - zvýšení komfortu a tržní hodnoty domu nebo prodloužení životnosti objektu a jednotlivých konstrukcí.

REKONSTRUKCE BYTŮ
V dnešní době jsou stále žádanější a častější. Byty staré dvacet či třicet let, již nevyhovují současným bytovým trendům, ale především nárokům a potřebám svých majitelů. Ty se totiž značně liší. Rozdílné požadavky jsou kladeny především na dispoziční uspořádání bytu. Pryč jsou doby, kdy byl každý obývací prostor striktně rozdělen stěnou a dveřmi. U dnešních moderních bytů, je především preferována prostornost a praktičnost, která vzniká spojením dvou i více částí bytu do jedné nepřerušované plochy. Typickým příkladem je propojení kuchyně s obývacím pokojem. Vzrostla i náročnost na vzhled, ale především kvalitu a případnou energetickou úspornost použitých materiálů či bytového vybavení.

Adekvátně provedená rekonstrukce bytu Vám tak zajistí příjemné bydlení na řadu let. A to bez nutnosti cokoliv znovu dodatečně upravovat, předělávat, opravovat… jednoduše na cokoliv sáhnout.

Především rozsáhlé rekonstrukce bytů, jsou náročné nejen časově, ale i z hlediska potřeby prvotřídního zhotovení. Proto si čím dál větší oblibu získávají rekonstrukce bytů na klíč. Výhody, které nabízí, jsou totiž nezanedbatelné. Vše potřebné od nezbytných povolení až po následnou rekonstrukci, totiž zařídíme my za Vás. Vy se o nic nestaráte. Rovněž znáte předem cenovou nabídku, takže se nestane, že by v půlce prací nezbyly peníze na dokončení.

ZATEPLENÍ DOMŮ
Celou řadu majitelů rodinných domů, ale i jiných typů staveb trápí neustále stoupající náklady na jejich vytápění a relativně vysoká míra tepelných ztrát, které v konečném důsledku znamenají vyhozené peníze, které jinak mohly být použity na jiné účely. Řešením, jak výrazně omezit únik tepelné energie a snížit tak náklady na vytápění je zateplení budov.
Tento krok sice vyžaduje jisté investice, jejichž výše se odvíjí podle několika faktorů jako materiál obvodových zdí, míra vlhkosti, použitý materiál atd. v konkrétním objektu. Z dlouhodobého hlediska, se však jedná o dobrou investici, díky níž, je možné ušetřit od 40% do 90% stávajících nákladů na teplo.
Největší část tepla uniká skrze stěny, střechu a okna budovy. Proto je zapotřebí jim věnovat zvýšenou pozornost. Obzvláště to platí, nemáte-li v úmyslu realizovat komplexní zateplení, ale pouze částečné. Samozřejmě je pak jasné, že bude větší rozsah zateplení, tím větší bude jeho efektivita a úspory.
Před začátkem instalace zateplení by však měl být zpracován jeho projekt. A také maximálně snížena vlhkost budovy. Předejdete tak možným komplikacím.
Důležité je i správný výběr materiálu a odpovídající tloušťky izolace. V tomto případě, se však není radno držet přísloví – méně je někdy více.

Určité etapy zateplení, mohou zručnější kutilové provést svépomocí, ale nejideálnějším řešením, je svěření realizace zateplení do rukou zkušených profesionálů, kteří mohou kvalitně odvedenou prací zvýšit efektivnost celé izolace. Patříme mezi ně například my, kteří nabízíme nejen zateplení budov, ale i širokou škálu dalších služeb.

ZDĚNÍ KOMÍNŮ
Nadstřešní část u komínů je nejvíce namáhána povětrnostními vlivy. Vzhledem k ochlazování komínového zdiva v nadstřešní části, dochází ke kondenzaci vodní páry ve spalinách.

Komíny musí odolávat nejen povětrnostním vlivům a kondenzátům, ale i účinkům spalin, které vznikají při hoření. Spaliny agresivně narušují vedle samostatného komínového zdiva i omítku komínového tělesa.

Dochází k rozpadu cihel, vypadávání malty, nastává porušení funkce a stability komínu a především ohrožení bezpečnosti. Popsané procesy vedou k narušení a rozpadu nadstřešní části komínu.

PŘESTAVBY
Poškozenou nadstřešní část komínu je nutné odbourat a nově vyzdít zkvalitních cihel. Právě kvalita použitých lícových cihel společně se zdící maltou určuje z velké části životnost nového komínu. Veškeré stavební práce provádíme za pomoci závěsného lešení a výškového dopravníku. Tím eliminujeme transport veškerých materiálů vnitřkem budovy na minimum.

Nebojte se využít bezplatnou prohlídku našeho technika přímo u vás doma!

Náš zástupce objektivně posoudí celou situaci. Navrhne řešení a vypracuje konkrétní cenovou kalkulaci, kde zohlední fyzický stav komína, požadované práce a všechny ostatní místní podmínky.

Zásadní podmínkou našich řešení je splnění minimálních požadavků stanovených příslušnými předpisy, zejména ČSN 734201-2010.

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
Podle toho, k jakým účelům má zámková dlažba sloužit, se pak volí její tloušťka a celkový design. Pro méně frekventované plochy postačí tloušťka 45 mm. Pro příjezdové cesty nebo parkoviště, je ideální použít 60 – 80 mm. Pokud již máme o účelu dlažby, můžeme přikročit k výběru jejího vzhledu. K dispozici je široká škála barevných odstínů a vzorů. Totéž platí o tvarech zámkové dlažby. Mezi nejpopulárnější patří bezesporu tzv. Íčko, připomínající písmeno I, vlnovka nebo květ a mnohé další. Výběr je tedy opravdu snadný.

To, co už však snadné není, je pokládka zámkové dlažby, která je náročná na kvalitu provedení, takže vyžaduje dostatek znalostí a zkušeností. Proto by se měl do realizace svépomocí pouštět pouze opravdu zručný kutil. Ideální však je přenechat tuto práci našim profesionálům, jedině tak budete mít jistotu, že bude pokládka zámkové dlažby provedena správně a kvalitně. Navíc získáte záruku.

Samotná pokládka zámkové dlažby zahrnuje vyměření plochy, kde se má nacházet. Následuje vyhloubení výkopu o hloubce 40 až 70 cm, podle míry zátěže. Výkop je potřeba zhutnit, vysypat štěrkem, na nějž následuje vrstva jemného písku. Na zátěži, také závisí počet podkladních vrstev. Nyní následuje pokládka zámkové dlažby a zasypání vzniklých spár pískem.

Zámková dlažba je velmi hojně využívána převážně v městských pěších zónách, takže se s ní můžeme setkat v parku, náměstí a podobně. S oblibou je však používána při realizaci příjezdových cest či chodníků kolem domu. Její nespornou výhodou je totiž odolnost proti vodě a mrazu. Zároveň je ve srovnání s jinými materiály relativně levná. Její cena se odvíjí od několika kritérií, ale běžně ji lze pořídit za 150, ale i 400 a více Kč.

Jedním z těchto kritérií je vzhled dlažby. Na trhu je k dostání nepřeberné množství barevných odstínů a vzorů či tvarů, což umožňuje zvolit přesně takový design zámkové dlažby, jaký Vám vyhovuje. Mezi nejoblíbenější tvary patří vlnovka, anebo tzv. íčka, jejichž název vznikl díky podobnosti s písmenem I. Tvarů je však celá řada.

Dalším kritériem ovlivňujícím cenu je účel a místo, kde bude zámková dlažba použita. Na základě toho je pak potřeba zvolit adekvátní tloušťku dlažby. Pro frekventované a velmi zatěžované plochy např. v městských prostranstvích a na parkovištích, se používá tloušťka v rozmezí od 60 do 80 mm. Na terasu nebo zahradní chodníček a další méně využívaná místa, pak postačí i 45 mm dlažba.

Naše firma svým zákazníkům nabízí kompletní dodání a pokládku zámkové dlažbyna klíč. Svým zákazníkům nabízíme nejenom výběr z kvalitních zámkových dlažeb, ale také profesionální pokládku zámkové dlažby našimi odborníky s dlouholetou praxí v oboru./

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA
V dnešní době patří k nejčastějším stavebním úpravám spojeným s bydlením. Stará umakartová jádra, totiž už dávno nesplňují dnešní požadavky, a to ani jak z hlediska estetického, tak funkčního. V minulosti, se však jednalo o nejlepší možnou volbu jak z hlediska ceny, tak rychlosti a bezproblémovosti montáže.
Před samotným započetím rekonstrukce bytového jádra je nutné mít vypracovanou přesnou projektovou dokumentaci a vyřídit stavební povolení, jelikož se jedná o značný zásah do bytu. Veškerou legislativu za Vás vyřídíme.

Rovněž si je třeba pořádně rozmyslet, zda budou při rekonstrukci jádra zachovány jeho původní dispozice nebo dojde k jejich kompletní změně podle vlastních představ. Na základě rozhodnutí, se následně odvíjí nejen časová, ale i finanční náročnost celé rekonstrukce. V případě, že se rozhodnete zachovat původní dispozice, většinou platí, že lze použít stávající vodo-elektro instalaci bez nutnosti velkých zásahů, ale zároveň pak nelze libovolně měnit uspořádání spotřebičů a dalších předmětů v prostoru.

Cena rekonstrukce bytového jádra závisí na zvoleném rozsahu rekonstrukce a použitých materiálech. Rekonstrukce bytového jádra není, až na výjimky jednoduchá a vyžaduje profesionální přístup, dodržování stanovených postupů a bohaté zkušenosti, proto uděláte nejlépe, svěříte-li tuto práci nám, kdy máme z oboru bohaté zkušenosti.

...
...
...
Grey_out


Kontakty

Kontaktní údaje

adresaHasičská 551/52
Ostrava-Hrabůvka

mobil+420 597 578 675
emailinfo@basta-stav.cz


Fakturační údaje

IČ: 03748901
DIČ: CZ03748901

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 259674071/0300


Copyright © 2013-2015 BASTA stavební práce s.r.o.

Zavoláme vám